torsdag den 10. maj 2012

Projekt græsplæne: vertikulere og gøde

Vi var i tvivl om hvorvidt vi gad vertikulere græsplænen i år,
men fornuften sejrede og vi stred os igennem mosset. Det vanskeligste
er at rive mosset sammen
12 børe med mos blev fordelt på vores lille "skovsti" bagest i haven.
I løbet af sommeren lægger vi også vores græsafklip her. Næste år er
det hele formuldet sammen med det kværnede grenaffald


Uf - hvor er den gynge grim og burde fornyes!

Det ser ud til at regne de næste par dage - oplagt vejr til at sprede gødning