tirsdag den 27. oktober 2015

OKTOBER I MIN HAVE 2015 - BAGHAVEN

De skønne efterårsfarver skifter hurtig til "bladløs" og vintertræt. Jeg har fastholdt efterårshaven med mit kamera omkring den 20. oktober - og allerede i dag - ugen efter ser der anderledes ud igen.
Vores have er inddelt i mange rum, og man får et andet kik, hver gang man drejer om et hjørne. Fra den store over-dækkede terasse er der på grund af terrænforskellen nogle trin op til en lidt mindre terasse ud for mit arbejdsværelse. Dette haverum omkranses af en lærkehæk i en halvcirkel på en let forhøjning. For mange år siden var det planen at der skulle være en rund pool i midten. Det blev aldrig til noget, og i stedet for er der nu et lille halvcirkel-formet haverum.


Herfra kommer man frem til et stort cirkelrundt bed, beplantet med Rhododendron, Hortensia, brogetbladet Cornel, Hjertetræ, Cornus Cousa Satomi, formklippet Liguster og masser af bunddækkeplanter samt et par roser. Bedet er godt 10 meter i diameter.


I forgrunden Hortensia Ayesha, brogetbladet Cornus og Cornus Kousa Satomi med de flotte orangerøde efterårsblade Langs nabohækken er der et bredt tæt bælte med buske, stedsegrønne, Astrid Lindgren roser, Busk Potentil, Prunus Otto Leutken og den runde gule busk er en dværgsyren  Syringa meyeri ”Palibin"


På sydsiden af det runde bed vokser der to meget store Rhododendron, som jeg klipper ned hvert år.
Det runde bed midt i græsplænener beplantet med Hosta og Anisisop. Hosta'erne  bliver hvert efterår gravet op og sat i spande, fordi jeg bruger dette runde bed til afbrænding af stikkende afklip. Vi har rigtig mange roser og kristtorn, som bliver klippet i form. Jeg går og funderer over om jeg skal lade hostaen være i fred i år og i stedet for køre det stikkende afklip væk. I forvejen kværner vi rigtig meget og bruger det kværnede til bunddække.


De ildrøde buske er 2 blåbærbuske


Fra forhaven er der et 3 meter bredt bælte op til "baghaven"
De tidligere naboer fik aldrig sat nogen egentlig hæk i skellet efter at de havde fældet den første grimme hæk af rødgran.Fra den smalle græsgang kommer man om bag huset og til min tørreplads. Til højre østsiden af det store runde bed. Igen er der plantet en hæk til adskillelse af haven foroven. Også denne hæk havde en naturlig funktion mens børnene var små og havde et legehus foran hækken.I dag har vi vores brændeskur bagved hækken. Jeg har tegnet det og gemalen har tømret. Det er bygget i digital S form. I den åbne side stabler vi vores pejsebrænde og i den åbne side mod basiden er der plads til trillebør og andre redskaber. Det lille stakit for enden skjuler vores grønne kompostbeholder. Bagved brændeskuret har jeg kompostbeholdere.


I forlængelse af brændeskuret er der en smal "skovsti", idet stien mod havesiden har en hæk af fjeldribes, som klippes i runde former. På modsat side har vi for 40 år siden plantet birketræer, seljerøn og hassel. Bag dette bælte er der en stejl skråning på 40-50 meter ned til motorvejen. Skrænten er også beplantet med høje træer.


Skovstien Fjeldribeshækken til venstre og enden af det store bed 
Sammen med Rhododendron trives Hortensiaen utroligt godt, den var klippet helt ned i foråret.
Hjertetræet er det første træ der springer ud om foråret - og det første, der mister bladene.


For blot 2 uger siden var alt grønt - indtil Hostaerne begyndte at få gule blade. Så ved jeg at havesæsonen er ved at være forbi for i år.
OKTOBER I MIN HAVE 2015 - FORHAVEN

 Hver årstid har sin charme - og havesæsonen takker af med en flot farvepalet. På een side er det lidt vemodigt, på den anden side glæder jeg mig til at have fri fra havearbejde og tid til andre sysler i 4-5 måneder.Cornelbuskens røde grene trænger til en studsning. Det får den også - men ikke før jeg skal pynte vinterkrukkerne og kan bruge grenene der.


Mit eksperiment med at klippe birketræets grene tæt ind til stammen i kugleform går ganske fint.


Roserne er klippet ned til 1/3 højde - og afhængig af vind og vejr til foråret bliver de klippet yderligere tilbage. Puderne af benved er gamle og vokser enormt meget. Hvis jeg ikke klipper dem ned mindst 2 gange om året, bliver de lige som det kegleformede, som ses mellem hortensiaerne. Det vokser meget i højden og bliver klippet i form med hæksaksen. Puderne skal klippes her i efteråret. Hvis jeg venter til foråret, er skuddene forveddede og meget sværere at klippe.


Langs husmuren står der en guldtaks, som jeg faktisk gerne ville grave op, men den har stået der i mindst 30 år så om det kan lykkes? Den store brogetbladede buksbom bliver aldrig klippet før ved juletid, hvor jeg bruger grenene til kranse, hjerter og girlander.


Hortensiaerne er stuepotteplanter, som nu har stået der i den ret tørre jord ved husmuren - mod nord - i 3 år. De lader til at trives, selvom jeg troede at de ville gå til.


Der er kun 3 meter indtil naboskellet langs husets østside. Da ingen af de skiftende naboer nogensinde har været havemennesker, har der heller aldrig været nogen hæk i skellet. I stedet for har jeg for mange år siden plantet forskellige buske på vores egen side. Jeg er lidt imponeret over at jeg selv har sat trappe og kantfliser i 1976 og at det holder endnu. Det tror jeg ikke at kræfterne rækker til i dag.


En fjollet strimmel græsgang, som har været meget længe om at blive som den er i dag. BEDAFGRÆNSNING MED MARKSTEN - PROJEKT

Haven er som helhed "færdig" - selvom der løbende er ved-ligehold og udskiftninger, men jeg har dog gang i et lidt større projekt.  Jeg har lyst til den slags projekter og de er en slags belønning for at jeg har gjort "pligtarbejdet" færdigt.


I år har haven så flotte efterårsfarver som aldrig før. Enkelte buske og træer står allerede uden blade. De træer, der fik blade først, mister dem også først. Der er dog stadigvæk æbler på Filippa træet og masser af rønnebær og cotone-asteren lyser op med de mange røde bær 


Jeg har længe villet markere kanten til det runde bed med nogle knæksten eller marksten. Bedet følger havens stigning, som er ca 1 meter på 40 meter. Bedet følger niveauet, men jeg vil gerne have det lidt mere vandret. I et par år har jeg smidt jord og kompost på bedet, så det allerede er noget højere midtpå. Langs kanten vokser der porcelænsblomst, som er vældig flotte, men desværre invaderet af senegræs, hvilket er knap så flot. Jeg har allerede gravet planterne op, renset for senegræs og sat dem igen flere gange, men der bliver ved med at komme senegræs. For mange år siden var der en kant af marksten omkring bedet på dets nordside, men stenene er dækket af planter nu.


Med det flotte vejr vi har fået lovning på i denne sidste uge af oktober, er jeg gået i gang med mit projekt. Jeg har været så heldig at en flink mand på vores vej vidste, hvor jeg kunne få marksten i bytte for et par flasker vin, så nu er det bare med at få hentet stenene. I dag har jeg gravet planterne op. Desværre kommer jeg til at mangle en hel del jord til at fylde op bag markstenmuren. Jorden har jeg hentet ved at grave et stort hul i skovstien bag i haven. Hullet er så fyldt op med de opgravede planter. Sådan gjorde vores gamle afdøde nabo Søren Thomsen med alt sit haveaffald.


Planterne er gravet op og de gamle sten er kommet til syne igen. Men jeg mangler en hel del sten for at få lavet en pæn kant på 40-50 cm højde. 


Jorden til at fylde op med venter allerede i spandevis - der er 12 spande jord til at fylde op mellem markstenene og bagkanten.


Jeg har manipuleret lidt med billede nr. 4 ovenover og har klonet nogle flere sten og planter for at  se, hvordan det vil komme til at se ud. Jeg kan godt forestille mig resultatet, men det har været sjovt at lege med billedet. 


Ok - det bliver sikker pænere i virkeligheden, når jeg får lagt stenene i stedet for at klone dem :-)

mandag den 26. oktober 2015

SEPTEMBER MÅNED I HAVEN 2015

September måned kan være en overraskelse med både kolde, triste og regnfulde dage, men også  med en rest sensommer. Det gælder om at nyde denne måned, for om få uger er det tid til at "pakke haven sammen" for vinteren. Lige nu er Hortensiaerne ved at have nået voksenalderen, hvor de modsat os andre ikke bliver gråhårede, men derimod får mere strålende og intense farver i et par uger. Så er det tid til at tage de flotteste blomsterhoveder ind til tørring. Det rigtige tidspunkt er når blomsterne virker tørre og lidt læderagtige. Frøstande fra Allium er ikke bukket under endnu.De hvide hortensiaer i krukker har skiftet farve fra at være limegrønne, dernæst kridhvide for at skifte til mørkere grønt med røde kanter. Til slut er de grønne med højrøde kanter - og så er det tid til at tage dem ind til tørring.


Vi har ingen køkkenhave, dog en ribs- og solbærbusk og så har gemalen 2 blåbærbuske, som i år har givet en hel del bær, som dog aldrig er modne samtidige.
Birketræerne i min lille kratskov har allerede smidt en del blade og varsler efterår


Judaspengene selvsår fra år til år. Det er toårige planter, som først 2. år giver disse sølvagtige frøstande.


Sidst i september bliver en af de tørre dage benyttet til sejlvask. Der er 41 kvadratmeter stof i storsejlet. Jeg skrubber det på terassens fliser, som er dækket med en presenning. Bagefter gælder det om at få sejlet arrangeret sådan at vandet kan løbe af og ikke lægge sig i små søer. Helt tørt bliver det aldrig udenfor, så vi må dekorere sejlet indendørs i stuen. Det er ikke helt nemt med et 12 meter langt sejl. Til gengæld er det bare herligt at sætte et fint og rent sejl på masten igen om foråret.Hortensia i overvældende mange farver og nuancer